OPTROONIKASÜSTEEMIDEGA SEOTUD TEENUSED

Hevi Optronics pakub lisaks optroonikasüsteemide arendamisele ja tootmisele ka nendega seotud teenuseid. Meil on teadmised, oskused ja pikaaegne kogemus optroonikasüsteemide arendamise ja hooldamise osas. Meie masina- ja seadmepark täieneb pidevalt, et pakkuda kvaliteetset elektro-optiliste süsteemide hooldusteenust.

integratsioon

Pakume erinevate optroonikasüsteemide integratsiooniteenust, mille käigus terviksüsteem või selle alamsüsteem integreeritakse kliendi platvormile. See protsess võib endas sisaldada erinevate mõõtmiste ja analüüside teostamist; kinnituste, rakiste ja vibratsioonisüsteemide projekteerimist ja tootmist; kaabliköidiste tegemist ning side- ja juhtimisüsteemide liidestust; samuti ka terviksüsteemi testimist ja lõppkasutaja vastavasisulist koolitamist.

hooldus

Optroonikasüsteemide hooldus on protsess, mille käigus tehnikat hooldatakse selleks spetsiaalselt ettenähtud vahendite ja seadmetega. Protsess võib sisaldada puhastamist, kalibreerimist, sensorite sihitamist ja ka süsteemide inertgaasidega täitmist ning niiskuskogujate väljavahetamist.

remont

Optroonikasüsteemide remont on protsess, mille käigus optroonikasüsteemi parandatakse, vahetades vajadusel välja selle komponente. Remondi protsess eeldab spetsiaalse laborisisseseade olemasolu ja paljusid erivahendeid, millised on kasutuses ka süsteemide hoolduse korral. Remont võib endaga kaasa tuua ka teatud komponentide pöördprojekteerimist sh 3D skanneerimist ja vastavate komponentide taastootmist. Remondi käigus on võimalik taastada või taasluua ka optilisi klaase, läätsesid ja muid optika elemente. Nende tegevuste korral kasutatakse vastavate teenusepakkujate abi.
info@hevioptronics.com
Tallinn, Estonia
suncogmap-markerframe-contract linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram